TUNNETYÖPAJAT

 

Tunnetaitoryhmässä tutustutaan tunteisiin. Ryhmässä lapset tai nuoret pääsevät harjoittelemaan tunteiden nimeämistä, tunnistamista, sietämistä, säätelemistä, ilmaisemista, käsittelemistä eli purkamista sekä omaa voimaantumista.

Tunti rakentuu alkulorusta, tunnesään katsomisesta, kehon herättelystä, tuokioon ja päivän teemaan virittäytymisellä, keskusteluista, tunnetaitotehtävistä sekä loppupiiristä.

Tunnetaitoryhmissä taitoja harjoitellaan monimenetelmällisesti luovin ja toiminnallisin keinoin. Käytettäviä menetelmiä ovat mielikuvitus ja sadut, hengitys ja kehon kuuntelu, kehollisuus sekä liikkeellisyys, luova tunnetyöskentely esim. maalaus, savityö,  satuhieronta ja myönteinen kosketus, pohdinta ja keskustelut sekä EFT eli tunteiden vapautustekniikka.

Tarjoan tunnetaitoryhmiä vanhempi-lapsi-ryhminä.

Tunnin pituus noin1h-1h 15min.

Työpaja soveltuu 3 vuodesta ylös päin.

Kysy tarjous!

 

Share This